Máy Ép Plastic

Showing all 22 results

Sắp xếp: Bán chạy nhất
-45%

Máy ép plastic FEG 280

1.800.000đ 1.000.000đ
Mua ngay
-48%

Máy ép plastic YT 320

2.500.000đ 1.300.000đ
Mua ngay
-43%

Máy ép plastic A3 YT330E

3.800.000đ 2.200.000đ
Mua ngay
-43%

Máy ép Plastic Laminator 460 – Khổ A2

3.800.000đ 2.200.000đ
Mua ngay
-18%

Máy ép Plastic GBC Fusion 1000L A4

1.700.000đ 1.400.000đ
Mua ngay
-10%

Máy ép Plastic GBC Fusion 1100L A3

2.100.000đ 1.900.000đ
Mua ngay
-6%

Máy ép Plastic GBC Fusion 3000L A3

3.800.000đ 3.600.000đ
Mua ngay
-12%

Máy ép Plastic GBC Fusion 3000L A4

3.600.000đ 3.200.000đ
Mua ngay
-6%

Máy ép Plastic GBC Fusion 7000L A3

10.500.000đ 9.900.000đ
Mua ngay
-17%

Máy ép Plastic GBC Inspire Plus A3

1.800.000đ 1.500.000đ
Mua ngay
-20%

Máy ép Plastic GBC Inspire Plus A4

1.500.000đ 1.200.000đ
Mua ngay
-49%

Máy ép Plastic Laminator A3-330C

3.500.000đ 1.800.000đ
Mua ngay
-22%

Máy ép plastic PDA3-330TL

5.500.000đ 4.300.000đ
Mua ngay
-34%

Máy ép tài liệu DSB HQ-335

2.500.000đ 1.650.000đ
Mua ngay
-38%

YT

Máy ép plastic YT-3210

2.500.000đ 1.550.000đ
Mua ngay
-40%

YT

Máy ép plastic YT-330 A3

3.050.000đ 1.850.000đ
Mua ngay
-42%

Máy ép plastic FEG 380

1.980.000đ 1.150.000đ
Mua ngay
-23%

Máy ép nhựa DSB SO-GOOD 230 SUPER

2.900.000đ 2.250.000đ
Mua ngay
-21%

Máy ép nhựa DSB Super 236

3.150.000đ 2.500.000đ
Mua ngay
-14%

Máy ép nhựa DSB Super 336

3.690.000đ 3.180.000đ
Mua ngay
-32%

Máy ép plastic DSB HQ – 235

2.180.000đ 1.500.000đ
Mua ngay
-22%

Máy ép plastic DSB SO-GOOD 330 SUPER

3.680.000đ 2.900.000đ
Mua ngay